شعبه رشت

افتتاح شعبه دوم قنادی اشهدی در شهر رشت

با لطف خداوندمتعال وهمراهی مردم عزیزومسئولین محترم شعبه رشت مجتمع قنادی اشهدی باسابقه ۷۰ ساله درشش طبقه واقع در خیابان معلم شهر رشت برای خدمت رسانی به مردم خوش ذوق و سلیقه رشت در هشتم شهریور ماه سال ۹۶گشایش یافت